Stravovanie

Stravovanie Cena
Obed 24. 11. 2023
30 €
Večera 24. 11. 2023
40 €
Vstup na spoločenský večer 24.11.2023
15 €

24. 11. 2023

  • obed v hotelovej reštaurácii Savarin
  • večera v hotelovej reštaurácii Savarin
  • večera v Kongresovej sále Grand so spoločenským programom

 

Vstup na spoločenský večer je spoplatnený sumou vo výške 15,- EUR vrátane DPH. Poplatok za spoločenský program nie je súčasťou registračného poplatku za účasť na konferencii a poplatku za večeru, každý účastník si ho hradí z vlastných prostriedkov. Vstupenku bude možné zakúpiť cez stránku kongresu alebo priamo na mieste pri registrácii.

Účasť na spoločenskom programe je dobrovoľná. Pre účastníkov kongresu, ktorý nebudú mať záujem zúčastniť sa spoločenského programu, bude zabezpečená večera bez spoločenského programu v hotelovej reštaurácii Savarin.