Organizačný výbor

Organizátor

Slovenská diabetologická asociácia

Prezident kongresu

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

Programový a organizačný výbor

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edi

prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. 

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH

MUDr. Silvia Dókušová