Program

TÉMATICKÝ PROGRAM

5. ročník Predvianočného diabetologického kongresu
Slovenskej diabetologickej asociácie

Diabetes mellitus 2023.
Integrácia výskumu a praxe v Diabetológii. Kľúče k úspechu v roku 2023

 • ako ju využívať v každodennej praxi

Kľúčové poznatky z kongresov  kardio-nefro-hepato-metabolických  ochorení 2023

 • Odporúčania ESC pre liečbu kardiovaskulárnych ochorení u pacientov s diabetes mellitus
  The 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes
 • „Up-date“ odporúčaní pre manažment pacientov s diabetes mellitus a chronickou chorobou obličiek. 
  Updated KDIGO Guideline for Managing Diabetes in Patients with Chronic Kidney Disease (2023)
 • Odporúčania pre manažment a liečbu NAFLD u pacientov s diabetes mellitus.
  AASLD Practice Guidance 2023 on the clinical assessment and management of nonalcoholic fatty liver disease
 • Poruchy fertility u pacientov s diabetes mellitus (ženy aj muži)
 • Predkoncepčná príprava pacientky s diabetes mellitus, vedenie počas tehotenstva a šestonedelia
 • Úskalia priebehu tehotenstva u pacientky s diabetes mellitus a súčasné možnosti gynekológie a pôrodníctva
 • Predčasný pôrod v teréne diabetes mellitus a možnosti súčasnej neonatológie
 • Sexuálne zdravie a sexuálne dysfunkcie u pacientov s diabetes mellitus (muži aj ženy) 
 • Otázky a odpovede na aktuálne témy s účasťou publika
 • Prevencia diabetickej nohy, zásady samovyšetrovania, samoošetrovania. Diabetická obuv.

 • „Standard of care “ a aktuálne pokročilé možnosti lokálnej liečby chronických diabetických ulcerácií

 • Periférne artériové ochorenia dolných končatín a možnosti ich medikamentóznej a revaskularizačnej liečby. Spolupráca diabetológa a intervenčného angiológa

 • Chirurgické možnosti liečby diabetickej nohy (výkony a ich indikácie), v čom spočíva spolupráca diabetológa a chirurga