V. predvianočný
diabetologický
kongres​

24. - 25. november 2023

Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Ďalšie informácie budú dostupné čoskoro.

Vážené dámy, páni, milí kolegovia, priatelia.

Vitajte, urobte si pohodlie a cíťte sa ako doma. Hymna diabetikov v podaní Zuzky Hassovej a Jozefa Pavlusíka nám pripomenie aké úžasné a významné poslanie nám dáva naša práca. Úvodné pozdravy  a potom už do práce. Diabetes mellitus – State of Art.  Alebo, diabetes mellitus ako kardio-nefro-hepato-endokrinno-metabolické  ochorenie.

Hlavnou filozofiou tohtoročného kongresu SDiA, ako to už naznačuje názov, je zdôraznenie vzájomnej previazanosti diabetes mellitus s kľúčovými kardiologickými, nefrologickými, hepatálnymi a endokrinnými ochoreniami. Aj keď definujúcim prejavom diabetu je hyperglykémia, moderná diabetologia je podstatne širší, progredujúci a v rámci internej medicíny aj kľúčový odbor. Môžeme smelo konštatovať, že hlavnou náplňou nášho odboru je kardio-nefro-hepato-endokrino-metabolický syndróm, kde jednu z kľúčových úloh zohráva viscerálna obezita navodzujúca adipogénny zápal, inzulínovú rezistenciu, endokrinnú dysfunkciu tukového tkaniva a oxidačný  stres. Tieto defekty a ich prejavy sú aj súčasťou patológie aterosklerózou podmienených kardiovaskulárnych ochorení, nealkoholovej metabolickej tukovej choroby pečene, chronickej choroby obličiek, autoimunitných ochorení, onkologických ochorení či osteoporózy, sarkopénie a ďalších ochorení. Úloha a záber moderného diabetologa je široká a integrujúca.

Diabetológ sa preto nezaobíde bez aktuálnych poznatkov so všetkých previazaných odborov. Teší nás preto, že naše pozvanie prijali poprední odborníci (poradie podľa programu) z obezitológie (Doc. Fábryová, doc. Holéczy), kardiológie (doc. Goncalvesová) nefrológie (doc. Okša), hepatológie (primár Skladaný, doc. Szantová, primár Rác) neurológie (prof. Gdovinová, prof Kurča) a samozrejme endokrinológie (prof. Payer, prof.  Lazúrová, doc. Jackuliak, primár Vaňuga).  Chýbať na programe nebudú ani vstupy našich akademických či praktických diabetológov, ktorí sa postarajú aby transformácia poznatkov bola čo najjasnejšia a najpraktickejšia. Napokon, nepochybne zaujímavý a up-to-date program pre vás pripravili aj naši partneri na svojich sympóziách a sme radi a vďační, že aj tento rok do toho išli s nami.

Tak ako každý rok aj tentokrát chceme poďakovať viacerým s vás za vašu prácu. Diskusno akademický večer s tým spojený bude aj výbornou príležitosťou pre potešenie sa so spoločných stretnutí  a zaslúženého uvoľnenia sa v príjemnej spoločnosti.  

Milí priatelia, tešíme sa na stretnutie s Vami 25. a 26. novembra 2022 v Hoteli Bellevue, Starý Smokovec

Váš

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
prezident Slovenskej diabetologickej asociácie