Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

súčasné obdobie nám všetkým poriadne komplikuje nielen našu prácu, ale aj bežný a osobný život. O to viac sa tešíme a vážime si, že ste napriek tomu prijali naše pozvanie na 3 . predvianočný kongres SDiA a váš záujem pretrval aj po nutných organizačných zmenách a opatreniach. Tak ako každý rok, aj teraz sa budeme venovať trom hlavným témam, ktorými budú: aktuálna situácia ochorenia COVID-19, srdcové zlyhávanie a metabolická nealkoholová tuková choroba pečene. Prečo práve tieto témy? COVID-19 nás ako celosvetová pandémia trápi už druhý rok. Za ten čas sme o ňom získali viacero poznatkov, najmä o jeho rizikách, dôsledkoch, očkovaní ako aj liečbe. Budú nás o nich informovať priamo tí, ktorí sa podieľajú aj na tvorbe štandardných postupov. Pokiaľ ide o srdcové zlyhávanie, u pacientov s diabetes mellitus je závažnou kombináciou významne skracujúcou život pacienta a zhoršujúcou jeho kvalitu. Naviac, srdcové zlyhávanie má u diabetikov niekoľko zvláštností a špecifík a s veľkou pravdepodobnosťou je poddiagnostikované. Je to jedna z dôležitých výziev súčasnej diabetologie a to aj preto, že ako diabetologovia máme možnosť ovplyvniť jeho prognózu aj priebeh. Bez kardiológov to však jednoducho nejde. O prednášky sme preto požiadali tých najskúsenejších. Metabolickej nealkoholovej tukovej chorobe pečene sa chceme venovať najmä z dôvodu zvýšiť záujem diabetológov o toto veľmi dôležité ochorenie, ktoré sa vyskytuje u viac ako 70% našich pacientov a významne zhoršuje ich morbiditno mortalitnú prognózu. Keďže máme pocit, že je ešte stále tak trocha popoluškou, chceli by sme sa tejto problematike venovať intenzívnejšie a najmä v súlade s „evidence-based“ a najnovšie poznatky aktívne aj aplikovať do praxe. Aj tu sme preto o hlavné slovo požiadali predstaviteľov slovenskej hepatológie a sme radi že ho prijali.

Milí priatelia, budeme sa tešiť, ak náš výber tém a celá náplň kongresu budú pre vás prínosom a o mnohých témach vrátane ocenenia niektorých z vás budeme môcť debatovať aj na vedecko spoločenskom stretnutí po prednáškovom bloku v piatok večer.

Tešíme sa na vašu účasť

Váš

Emil Martinka