Odborný program

v spolupráci s

18. 11. 2020
15,30 – 18,50

15,30 – 16,30 Nový vietor v zavedených terapeutických postupoch

Sympózium podporené spoločnosťou Eli Lilly Slovakia s.r.o.
Predsedá: Martinka E.

Martinka E.: Revízia parametrov kompenzácie diabetu
Šošovec D.: Ultrarýchle lispro: potenciál a očakávania
Merčiaková M.: Výsledky štúdií vo svetle klinických skúseností

16,30 – 17,30 Otvorenie kongresu. Sympózium SDiA 1.

Diabetes a gravidita. Diabetes, neplodnosť a sexuálna dysfunkcia.
Diabetes a urogenitálne infekcie

Štúdio: Martinka E., Mokáň M., Dókušová S., Dókuš K.
Vedenie diskusie: Mokáň M.

Prednášajúci:

Bartl I.: Diabetes a sexuálna dysfunkcia – kľúčové aspekty 12 min.
Švecová I.: Diabetes a neplodnosť – kľúčové aspekty 12 min.
Dókušová S.: Vedenie tehotnej diabetičky – kľúčové aspekty 12 min.
Dókuš K.: Diabetes a urogenitálne infekcie – kľúčové aspekty 12 min.

Diskusia

17,30 – 18,30 Menežment staršieho diabetika vo svetle nových odporúčaní ADA/EASD

Sympózium podporené spoločnosťou MSD
Predsedá: Mokáň M.

Jackuliak P.: Adherencia – dôležitý faktor liečby DM 2. typu
Martinka E.: Liečba diabetu vo vyššom veku podľa najnovších odporúčaní

18,30 – 18,50 Sympózium SDiA 2. COVID-19

Jarčuška P.: COVID-19 aktuálna situácia vývoja pandémie a jej prognóza. Riziká u diabetika a obézneho pacienta.
Aká liečba je účinná a kedy očakávať vakcínu

19. 11. 2020
15,30 – 18,45

15,30 – 16,30 Inovácie v štandardoch liečby DM2T:
GLP-1 agonisty v centre pozornosti

Sympózium podporené spoločnosťou Novo Nordisk Slovakia
Predsedá: Mokáň M.

Prídavková D.: Personalizovaná liečba pacienta s DM2T
Rašlová K.: Ateroskleróza – indikátor výberu liečby pacienta s DM2T
Martinka E.: Skorá intervencia GLP-1 agonistami
Černá K.: Jednoduchá intenzifikácia a dezintenzifikácia s KV prínosom

16,30 – 17,30 Sympózium SDiA 3.

„Gajdlajny gajdlajnov“. Ako čítať a ako používať aktuálne terapeutické odporúčania v praxi

Štúdio: Martinka E., Mokáň M., Galajda P.
Vedenie diskusie: Tkáč I.
Diskutujúci: Goncalvesová E., Turčáni P., Okša A., Fábryová Ľ.

17,30 – 18,30 Čo je na prvom mieste v manažmente DM2? Glykémia, srdce alebo obličky?

Sympózium podporené spoločnosťou Boehringer Ingelheim
Predsedá: Mokáň M.

Némethyová Z.: Na začiatku bolo opäť jablko
Martinka E.: Ako sa zmenil svet?
Galajda P.: Pozeráme sa na pacienta, nie na ochorenie

18,30 – 18,45 Sympózium SDiA 4.

Hickman D., Lejavová J., Martinka E.: Benefity stravovania podľa NFI protokolu

v spolupráci s

v spolupráci s

20. 11. 2020
15,30 – 18,50

15,30 – 16,30 Inzulíny, ktoré idú s dobou

Sympózium podporené spoločnosťou sanofi-aventis Slovakia
Predsedá: Martinka E.

Kubíčková M.: Síla důkazů, aneb hrušky s jablky?
Martinka E.: Fixná kombinácia – krása jednoduchosti, výhoda účinnosti
Javorský M.: Mladí majú zelenú, alebo benefity 2. generácie bazálnych inzulínov

16,30 – 17,30 Sympózium SDiA 5.

Diabetická noha a možnosti jej liečby z pohľadu neurológa, chirurga, cievneho chirurga a diabetológa – podiatra

Štúdio: Martinka E., Huľo E., Grofik M.

Vedenie diskusie: Tkáč I.

Prednášajúci:

Grofik M.: Diabetická neuropatia – aktuálne diagnostické a terapeutické odporúčania 10 min.
Huľo E.: Indikácia a možnosti chirurgickej liečby diabetickej nohy 10 min.
Kmeťková K.: Indikácia a možnosti revaskularizačných výkonov u pacientov so syndrómom diabetickej nohy 10 min.
Martinka E.: Aktuálne možnosti lokálnej liečby diabetickej nohy  v diabetologických podiatrických centrách 10 min.
Rončáková M.: Zásady edukácie pacienta s diabetickou nohou 10 min.

Diskusia

17,30 – 18,50 Sympózium SDiA s podporou partnerov

Martinka E.: Súčasné možnosti využitia inhibície SGLT2 v liečbe DM2T u pacientov s chronickou obličkovou chorobou 10 min.
Šošovec D.: Štúdia, ktorá rozšírila použitie inhibítora SGLT-2 u pacientov s DM2T 10 min.
Prídavková D.: Na forme záleží – výhody metformínu s predĺženým uvoľňovaním
Prednáška podporená edukačným grantom spoločnosti Berlin-Chemie/A. Menarini Distribution Slovakia
10 min.
Martinka E.: Obezita, rezistencia na inzulín a metabolický sydróm.  Možnosti ich ovplyvnenia
Prednáška podporená edukačným grantom spoločnosti Abbott Laboratories Slovakia
10 min.
Dókušová S.: Výživa ako intervencia pri prediabete a metabolickom syndróme
Prednáška podporená edukačným grantom spoločnosti Abbott Laboratories Slovakia
10 min.
Merčiaková M.: Kardiovaskulárny benefit metformínu 10 min.
Mužik R.: Dôvera – Predstavenie programov pre diabetikov.
Odpovede na otázky
10 min.
Heriban V.: VšZP – Predstavenie programov pre diabetikov.
Odpovede na otázky
10 min.

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI PLUS

PARTNERI

INÉ PARTNERSTVO